Grand Master Hwang, Grand Master Rhee Ki Ha
and Mr. Michael Munyon
Grand Master Hwang and Mr. Michael Munyon
Grand Master Walters and Mr. Munyon
Don the Dragon Wilson and Mr
Michael Munyon at the Masters
Hall of Fame Induction.